RAISA - 94 LINER - KAI & KRIS RUINED MY LIFE
I'm a凡BABY
jongin’s reaction when it suddenly starts raining
kai’s beautiful side profile
kai  gorgeous  q 
kai 
sukai  kai  q 

9 shades of sehun ୧(﹒︠ᴗ﹒︡)୨

q 

Handsome Sehun

q 
kai  q 

The stage is yours, Oh Sehun.

q 

then & now;

suho  q